Veelgestelde vragen

1.Wat betekent Passief eigenlijk?
Passief is een norm van warmte energie behoefte van een gebouw; voor passief geldt, dat warmte energie behoefte niet groter mag zijn dan 15 kWh / m2 vloer opp. / jaar. Voor renovatie geldt: 25 kWh/m2 /jr.

2. Wat betekent Energieneutraal?
Energieneutraal is, dat na saldering van gebruik van alle energie ( zowel verwarming als huishoudelijke energie) en opwekking van energie, geen energie te kort of overschot is.

3. Wat betekent Energiearm?
Energiearm is een woning,  die weinig energie gebruikt; minder dan een standaard woning. Dit kan bereikt worden door goede isolatie en opwekking van energie door bv PV panelen.

4. Wat betekent Energieplus?
Een Energieplus woning heeft, na saldering van warmte behoefte en huishoudelijke energie, een overschot aan energie.

5. Hoe kan een huis geen warmte verliezen?
Alle huizen verliezen energie, de mate van hoeveel kan sterk uiteen lopen. Bij passieve woningen is dit verlies maar 20%  van het warmteverlies van de woningen, die nu volgens het huidige bouwbesluit  worden gebouwd.

6. Koelt het huis niet af je deuren en /of ramen openzet?
Uiteraard, echter alleen als de buiten temperatuur lager is dan de binnen temperatuur.

7. Wordt het in de zomer dan niet te warm?
Op de zonzijde wordt altijd zonwering aangebracht, vaak in combinatie met een overstek .  Het overstek kan in de zomer vaak afdoende zijn als zonwering. In de winter periode zal de zon de woning verwarmen ( passieve energie ).

8. Kan ik eigenlijk wel gewoon een raam of deur ( schuifpui ) openzetten?
Ramen en of deuren kunnen altijd worden geopend, als de ruimte geheel afgesloten is, zal de mechanische ventilatie met warmte terugwin installatie zorgdragen voor voldoende ventilatie, teruggewonnen warmte en schone lucht.

9. Ik slaap ‘s nachts altijd met het raam open, kan dat?
Dat kan, je kan ‘s nachts gewoon het raam open hebben.

10. Isoleren is goed – ventileren is beter. Passief betekent afgesloten, dan gaat dit toch niet meer op? Hoe zit het dan met gezonde lucht? Hoe wordt er geventileerd?
Zodra de woning geheel afgesloten is, zal de mechanische ventilatie optimaal zijn werk doen. Deze mechanische ventilatie zorgt niet alleen voor afvoer van “slechte” lucht, echter het  zorgt ook voor aanvoer van verse, schone lucht van buiten. De verse lucht wordt voorverwarmd door de warmte terug winning in de mechanische ventilatie box. Hier in wordt de warmte van de afgezogen lucht weer overgedragen aan de inkomende frisse lucht van buiten. Er wordt geen lucht van uitgaand naar binnenkomend gemengd, de overdracht gebeurt dmv een warmtewisselaar, die 90% van de warmte hergebruikt.

11. Wordt het in de winter niet te koud? Onbehagelijk?
Uiteraard zal je niet geheel zonder verwarming kunnen. Echter de warmtevraag zal laag zijn. De warmtevraag zal worden berekend aan de hand van een warmteverlies berekening. De verwarmingsinstallatie (dit kan met diverse systemen gebeuren ) zal hier op moeten worden aangepast.

12. Moet ik ook bij verwarmen en hoe gaat dat dan?
In principe hoeft er geen extra verwarming worden toegepast. Het systeem is berekend op minimaal -10 graden celcius. Aan extra bijverwarming ( bv in een kantoorruimte ) kan worden gedacht aan infrarood verwarming en  in combinatie met PV panelen kan dit energie neutraal.

13. Kan ik ook een houtkachel of gaskachel gebruiken? Wordt het dan niet te warm in huis?
Een houtkachel of gashaard kan worden toegepast onder bepaalde voorwaarden.  Een van de voorwaarden is,  dat er een gesloten verbranding plaatsvindt. Om over verhitting te voorkomen, dient er een kachel of haard worden toegepast met een laag vermogen. Ook kan deze kachel of haard worden aangesloten op een waterbuffervat of op de vloerverwarming.

14. Warmwater? Dan heb je toch een boiler of iets dergelijks nodig?
Warmwater kan worden voorzien dmv een zonnecollector met waterbuffervat ( boiler ) en elektrische naverwarming.   In combinatie met zonne energie; neutraal, in andere gevallen kan een kleine Combi ketel voor verwarming en warmwater voorziening dienst doen.