Het ontwerpen van een functioneel en aantrekkelijke huis, dat ook voldoet aan de eisen van energiezuinig bouwen, is vaak een grote uitdaging voor architecten. Soms is het te wijten aan (nog te ) weinig kennis van architecten met betrekking tot de specifieke kenmerken van energiezuinige woningen en soms is het gewoon moeilijk om de visie van de opdrachtgever en het huis te laten voldoen aan de eisen voor een energie-efficiënt huis ontwerp.

Wij presenteren u 5 belangrijkste principes waar mee rekening moet worden gehouden bij de keuze van het ontwerp van een energiezuinige woning. Als deze gevolgd worden is het gemakkelijk om te testen of het project, gelabeld als energiebesparend huis, voldoet.

 

Regel nr 1: Compacte vormen, de basis van succes.

Als je droomt van een huis met balkons, erkers, veranda’s of dakkapellen, dan is een passieve woning niet haalbaar. Energie-efficiënte woning ontwerpen heeft zijn eigen regels, en de basis van deze is: compacte en relatief eenvoudig van vorm zijn. Hoe kleiner de verhouding van de bouwschil (buitenmuren, dak, begane grondvloer) en het volume van het gebouw, hoe minder warmteverlies – ergo hoe grotere energiebesparingen. Daarom ontwerpen we passieve woningen die eenvoudiger, compact en toch iets groter zijn.

 

Regel nr 2: Pas het ontwerp van het huis aan op de kavel oriëntatie.

Een belangrijk aspect bij de keuze voor het ontwerpen van energie-efficiënte woning, is het bepalen hoe het huis zal worden geplaatst op het perceel. Het basisprincipe van energiezuinige woningen – het huis moet worden ontworpen met de grootste beglazingsoppervlaktes op het zuiden georiënteerd. Dit basisprincipe zal zorgen dragen voor extra warmtewinst van zonnestraling. Op de noordelijke gevels moet het glasoppervlakte juist beperkt blijven.

 

Regel nr 3: Goede isolatie, Een vereiste!

Goede isolatie – dat helpt ons energie te besparen – het moet werken als een thermoskan. De isolatielagen moeten dik genoeg zijn ( en effectief opgebouwd ) zodat de binnentemperatuur constant wordt gehandhaafd. Momenteel zijn er een heleboel van deze isolatiematerialen voor energiezuinige woningen op de markt. Deze materialen hebben een veel betere thermische prestatie dan de traditionele materialen. Dit laat ons toe om dunnere lagen van isolatie te gebruiken en toch met behoud van dezelfde thermische prestaties van de schil (vloer, wand en het dak). Bij de keuze van isolatie materialen is de Lambda waarde ( warmtedoorgangscoëfficiënt ) bepalend voor de dikte van de isolatie. Hoe lager de Lambda -waarde des te beter de isolatie waarde.Wysokiej jakości stolarka okienna

 

Regel nr 4: Superieure kwaliteiten van materialen.

Reeds in het ontwerpstadium van een energie-efficiënt woning, moet de architect de te gebruiken technologie bepalen, volgens welke de woning gemaakt wordt. Heel belangrijk is ook een selectie van hoogwaardige materialen, zoals de isolatie en ramen en deuren. Alle materialen die deel uitmaken van de ‘buitenschil’ moeten hoge thermische prestaties kunnen leveren. Gelukkig is de energie-efficiënte ( bouw ) markt groeiende, zodat dat we kunnen kiezen uit een groot aantal bruikbare materialen tegen uiteraard betaalbare prijzen.

 

RekuperatorRegel nr 5: Mechanische ventilatie met warmteterugwinning.
Weinig mensen beseffen dat natuurlijke ventilatie, dat het meest gebruikelijk is in onze huizen, een belangrijke bron van warmteverlies is. In de zomer werkt het niet, vanwege de kleine verschillen in temperatuur, en in de winter werkt het te goed, en verdwijnt ook de warme lucht juist uit het huis.

Voldoende verse lucht bevordert het comfort in de woning. Vieze en vochtige lucht geeft een onaangenaam leefklimaat. Mechanische ventilatie met warmteterugwinning lost dit probleem op. Niet alleen wordt de vieze lucht afgevoerd en vervangen door verse lucht, echter een bijkomend voordeel is de mogelijkheid om warmte terug te winnen uit de afgewerkte lucht en weer te gebruiken om de verse buitenlucht te verwarmen. Als we daarbij ook nog hypoallergene filters toepassen heeft dit ook het beste effect voor bijvoorbeeld mensen met longproblemen. ( Vergeet niet minimaal ieder halfjaar de filters te vervangen voor het beste effect. )

 

 


 

Een energiezuinig huis ontwerp geeft nog geen garantie op een energiezuinig huis.

Voor degenen die denken dat het ontwerp van een energie-efficiënte woning een garantie is voor gegarandeerd lage operationele ( energie ) kosten, hebben we slecht nieuws. Het ontwerp op zich is niet genoeg. Om in uw huis de lage kosten van het energieverbruik te kunnen behalen is het van groot belang om het bouwproces goed en zorgvuldig uit te voeren. Onzorgvuldige uitvoering of willekeur bij de selectie van technische oplossingen zullen er voor zorgdragen dat we de energie – efficiëntie niet zullen behalen. Daarom, moet met het oog op de gestelde doelen, het ontwerp van de woning en de bouw ervan door professionals worden uitgevoerd.