Architecten worden vandaag de de dag geconfronteerd met een uitdaging. Aan de ene kant wordt er van ze verwacht dat hun ontwerpen esthetische, innovatief,en visueel verbluffen zullen zijn. Anderzijds wordt er van hun verwacht rekening te houden met functionaliteit van de inrichting, leefcomfort en gevoel van veiligheid in de toekomst.

Bij het creëren van een passieve woning combineert de architect moderne en eenvoudige architectuur met interessante afwerkingsmaterialen. Het aanbrengen van (begeleide) interieur functionaliteit en comfort van de bewoners. Bij het selecteren van technologie en materialen wordt hij gedreven door slechts één principe – minimale kosten voor energie en maximaal wooncomfort voor de gebruiker.

Vorm van een passief huisDom pasywnyanego domu pasywnego.

Een van de belangrijkste kenmerken van een passiefhuis is de vorm van het huis. Het huis moet compact en eenvoudig van vorm zijn, heeft een zeer gunstige verhouding van het volume ten opzichte van het buiten oppervlakte wat resulteert in minder warmteverlies. Daarom zijn de meeste passiefhuizen die we kennen bijna minimalistisch van vorm, maar vrij groot in termen van bruikbare ruimte.

Ligging van het huis ten opzichte van de zon.

Passiefhuizen ontlenen de meeste energie uit zonlicht. Daarom zijn bij passiefhuizen het grootste aantal ramen op de zuidelijke gevel en mogelijk in mindere mate op de oostelijke en westelijke gevels georiënteerd. Het is zeer belangrijk dat het gebouw goed is gelegen op een perceel – de grootste gevel in de richting van het zuiden. Dientengevolge, zal de som van de winsten verkregen uit de zon groter zijn dan het warmteverlies via de bouwschil (ramen, wanden, dak). Daarom is het wenselijk om in de noordelijke gevel het aanbrengen van ramen te vermijden . Ook de plaats van een passief gebouw op het perceel is belangrijk . De mate van beschaduwing door bomen of naburige gebouwen, en de mate afscherming van de wind zijn belangrijke factoren. Beide factoren hebben een aanzienlijke invloed op de totale warmtehuishouding van het gebouw.

Hoogwaardige kozijnen.

Ramen in gebouwen, passieve zonne-energie bieden grote winsten. Tegelijkertijd zijn de ramen ook verantwoordelijk voor het verlies van tot 30% van de warmte in het huis. Daarom zijn in passieve huizen ontworpen ramen met extreem lage warmteoverdrachtscoëfficiënt (U) en een hoge coëfficiënt van zonne-energie overbrenging (g waarde). In de praktijk, hoe lager de U-waarde van het hele venster, hoe minder warmteverlies door het raam. Bij thermische transmissiecoëfficiënt g, is de verhouding omgekeerd – hoe hoger de waarde, hoe hoger de zonnewarmte opbrengsten. Bij het ontwerpen van het passiefhuis moet rekening worden gehouden met het houtwerk met een U – <= 0,8 W / m2K en de coëfficiënt g = 40-55%.

 

Blower Door TestCertificaat Passiefhuis.

Een belangrijke factor in het ontwerp van een passiefhuis is de luchtdichtheid. Het is belangrijk dat de elementen die de buitenschil van het gebouw (dak, wanden, funderingen) vormen , geassembleerd met maximale isolatie, en op plaatsen waar ze aan lekaar worden verbonden niet lekken. De meest voorkomende plaatsen waar een lek (genoemd koudebruggen) zijn: de verbinding fundering met de buitenwand, de aansluiting van ramen en deuren, balkon platen, balken die uitsteken uit de buitenste wanden of draagconstructies. Passieve woningen worden getest met een Blower Door Test, waarin wordt ingegaan op de mate van luchtdichtheid van de woning. Voor passiefhuizen mag het testresultaat niet hoger zijn dan 0,6 [h-1]..

Mechanische ventilatie met warmte terugwinning.Domy pasywne czerpią energię ze słońca

Eén van de belangrijkste beginselen bij het ontwerpen van een passiefhuis is om volledige controle over het warmteverlies in de woning te creëren. Dit wordt bereikt door goed ontworpen en uitgevoerd, en gebruik makend van een systeem van gecontroleerde luchtverversing in de woning.

Mechanische ventilatie verwijdert in een passiefhuis muffe lucht en vervangt deze door verse. Tegelijkertijd zal afgevoerde lucht uit het gebouw zijn warmte aan de frisse lucht afgeven, aan de verse van buiten komende lucht, door middel van een warmte wisselaar zodat de lucht niet gemengd wordt. Dit maakt het mogelijk om de temperatuur van luchttoevoer vanaf 0 °C te verwarmen tot 18 °C. Het gebruik van warmte terugwinning in de ventilatie heeft het voordeel dat u aanzienlijke bedragen voor verwarming kan besparen . Het WTW systeem zal u beschermen tegen schadelijke allergenen en stof uit de lucht die door het filter systeem worden gefilterd.

 

Is de bouw van een passiefhuis duurder dan een gewone huis?

Hoewel de markt ruimere keuze van bouwmaterialen met een hoge thermische parameters aanbiedt zijn ze nog steeds iets duurder dan de meest populaire en meest gebruikte materialen. We mogen niet vergeten dat de bouwkwaliteit vele malen beter zal zijn dan de gewone woningen die gebouwd zijn volgens het huidige geldende bouwbesluit, Een passiefhuis zal dus in principe duurder horen te zijn dan een traditioneel gebouwde woning, toch durven wij de strijd aan, test ons!

De bouw van een passiefhuis is niets anders dan een investering in de toekomst en een investering in huidige comfort. Vandaag investeren in betere materialen, bewezen technologie en goed vakmanschap zorgen er voor dat u zich geen zorgen hoeft te maken over de hoge rekeningen, door stijging van de nutsvoorzieningen, of het verlies van de waarde van uw huis.

Een passiefhuis: waardevast en toekomstbestendig!